Ügyfélszolgálat:
H-P 9-16h
szechenyi_logo_mobile

Általános Szerződési Feltételek

A CMO24 Zrt Szolgáltatásainak feltételeiről

Hatályos: 2024.03.02-től

1. BEVEZETÉS

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételek és rendelkezések a

CMO24 Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely és központi ügyintézési hely: 6000 Kecskemét, Akadémia körút 2.

Cégjegyzékszám: 03-10-100596;

Adószám: 25321478-2-03;

web: www.cmo.hu;

Email: info@cmo24.hu

Tel.: 1 443 3923

Képviseli: Várkonyi Gábor vezérigazgató,

mint szolgáltató (a továbbiakban: CMO) a www.cmo.hu weboldalon elérhető online számlázási, valamint ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásaira terjednek ki.

1.2. Jelen ÁSZF célja, hogy összefoglalóan rögzítse a www.cmo.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatának és a CMO által nyújtott online számlázási és egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit, továbbá a CMO, valamint a felhasználók jogait és kötelezettségeit.

1.3. Jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed tehát a Weboldalon és/vagy applikáción keresztül elérhető, illetve hozzáférhető online számlázási szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások vagy külön-külön Szolgáltatás) igénybevételére, valamint az azzal összefüggő lényeges feltételekre.

1.4. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed valamennyi, a Weboldalt látogató és a CMO által nyújtott bármely Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználóra (a továbbiakban: Felhasználó vagy Felhasználók). A Felhasználók a Weboldalon történő regisztráció során kötelesek elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és kötelezettséget vállalni az ÁSZF betartására.

1.5. Jelen ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az ÁSZF elfogadásától, a Szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnéséig, illetve a regisztráció törléséig.

2. FOGALMAK

2.1. A jelen ÁSZF-ben használt kifejezések az alábbi jelentéssel rendelkeznek:

„Adatkezelési Tájékoztató”: a Szolgáltató Weboldalon elérhető adatkezelési tájékoztatóját jelenti;

„ÁSZF”: a jelen általános szerződési feltételeket jelenti;

„CMO”: a Bevezetésben meghatározott jogi személyiségű gazdasági társaságot jelenti, aki a Weboldal üzemeltetője és a szolgáltató; „Előfizetői Szolgáltatáscsomagok”: a CMO által kínált és a Felhasználók, valamint az Ügyfelek által választható szolgáltatáscsomagokat jelenti, azzal, hogy az egyes szolgáltatáscsomagok tartalma egymástól eltérhet;

„CMO-Felhőszolgáltatás”: olyan internetes adattároláson alapuló, aktív adatkapcsolatot feltételező rendszer, ahol az Előfizető, a CMO Szolgáltatásainak használata közben keletkezett és a többi Ügyfél adataitól elkülönítetten tárolt adatait, számla és pénztárgépes készlet-forgalmait, elektronikus fizetési adatait egyetlen platformon, eszköz függetlenül egyedi elérés útján elérheti, kezelheti.

„CMO-NTAK adatszolgáltatás”: olyan internetes adatszolgáltatás, amely aktív adatkapcsolat esetén a MTÜ előírásainak megfelelően adatszolgáltatást teljesít a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére.

„CMO-SoftPOS Szolgáltatás”: A CMO által meghatározott internetes hozzáférési helyről az elfogadóhelyi elektronikus fizetések elfogadása céljából az Ügyfél által e célra biztosított és használt, mobileszközre letöltött, speciális szoftveres mobilalkalmazás, amely egyedi azonosítószámmal (TID), terminál funkcióban működve, bankkártyával, vagy más elektronikus fizetési megoldásra alkalmas mobileszközzel történő „érintés nélküli” fizetési műveletek elfogadását teszi a fizetési helyen lehetővé.

“CMO Számlázó Szoftver”: felhasználói bejelentkezést követően elérhető, a szolgáltatások igénybevételére szolgáló online felület;

„Előfizetési Díj”: az Előfizetői Szolgáltatáscsomag ellenértékeként fizetendő díjat jelenti;

„Előfizetői Szerződés”: a CMO és az Ügyfél között az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tárgyában létrejött Előfizetői szerződést jelenti, amely,

  • amennyiben a felek között eszközátadással, vagy hűségidő meghatározásával nem járó szolgáltatáscsomag megrendelése tárgyában jön létre a jogviszony, az Előfizetői szerződés nem fizikai formában, hanem tartalmilag, a honlapon történő regisztráció során megadott adatok és ennek során tett nyilatkozatok, az ÁSZF, valamint a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan elérhető valamennyi további tájékoztató és feltétel elfogadása útján jön létre;
  • amennyiben a felek között eszközátadással, vagy hűségidő meghatározással járó szolgáltatáscsomag megrendelése tárgyában jön létre a jogviszony, az Előfizetői szerződés a felek között fizikai formában a nyomtatott szerződés mindkét fél általi aláírásával jön létre ;

„ePénztárgép”: Pénztárgép applikáció, amely Android 9.0, vagy annál magasabb verziószámú Android operációs rendszert futtató mobiltelefonon és tableten futtatható

„Fiók”: a Felhasználók által a Weboldalon történő regisztrációval létrehozott felhasználói fiókot jelenti;

„Fiók Tulajdonos”: az adott Ügyfél vonatkozásában az Ügyfelet a Weboldalon regisztráló Felhasználót jelenti, azzal, hogy a Fiók Tulajdonos személye a későbbiek során változhat, de egy Ügyfélnek egy időpontban kizárólag egy Fiók Tulajdonosa lehet;

„Felhasználó vagy Felhasználók”: azt a Weboldalon regisztrált Felhasználót jelenti, aki a Weboldalon keresztül a Szolgáltatásokat használja.

„Felhasználói Jogosultság”: az egyes Felhasználókat a Szolgáltatások igénybevétele során megillető jogosultságokat jelenti; “Munkatárs”: azon Felhasználókat jelenti, akik a Fiók Tulajdonos által történő rögzítést követően saját jogon Regisztrálnak a Fiókba és használják a CMO Szolgáltatásait.

„QR kódos fizetés”: a CMO által az ügyfél számára, az ügyfél megrendelése esetén a felek között ezen szolgáltatás tárgyában létrejött előfizetői szerződés rendelkezései szerint biztosított Azonnali Fizetési Rendszer szolgáltatás, amely bankkártyaleolvasó igénybevétele nélkül teljesíti az elektronikus fizetési lehetőség kötelező biztosításáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 38. §-ban foglalt feltételeket és kötelezettséget.

„Örök garancia” Az egyes hűségidős pénztárgép előfizetői szerződésekhez, a szerződés időtartama alatt biztosított alkatrész és munkadíj díjmentesség, a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező meghibásodásokra.

„Regisztráció”: a Felhasználók Weboldalon történő regisztrációját jelenti;

„Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”: a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül, vagy más fizikai formában nyújtott egyes online számlázási, valamint ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (CMO-felhőszolgáltatás, QR kódos fizetés szolgáltatás, pénztárgép- és bankkártya terminál bérleti szolgáltatás), illetve ezen szolgáltatások összességét jelenti;

„Ügyfél”: azt a jogi személy gazdasági társaságot, egyéb jogi személyt, illetve egyéni vállalkozót jelenti, aki a Fiók Tulajdonos általi Regisztrációt követően a Szolgáltatásokat igénybe veszi.

„Weboldal”: a www.CMO.hu weboldalt jelenti.

3. REGISZTRÁCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

3.1. Regisztráció A Szolgáltatásoknak a Weboldalon keresztül történő igénybevételéhez valamennyi Felhasználó részéről Regisztráció szükséges. A sikeres Regisztrációhoz és a Szolgáltatások igénybevételéhez a Felhasználónak saját valós e-mail címmel és internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

A Regisztrációk közül megkülönböztetünk Elsődleges Regisztrációt, amely a Fiók létrehozását jelenti, másodlagos felhasználói Regisztrációt, ami a Fiókba rögzített Munkatársak Regisztrációját jelenti.

A Szolgáltatások igénybevételéhez ezen túlmenően a Fiók Tulajdonosnak a Weboldalon egy Ügyfelet is regisztrálnia kell. A regisztrált Ügyfélhez a Fiók Tulajdonos általi rögzítést és sikeres Regisztrációt követően csatlakozhatnak a Munkatársak. A Regisztráció során az Ügyfél nevét a regisztráló Felhasználó a „cégnév” megjelölés alatt adhatja meg, illetve az „egyéni vállalkozó vagyok” check-box bejelölésével nyilatkozhat arról, hogy egyéni vállalkozóként regisztrál. A Regisztrációt követően a Fiók Tulajdonos köteles az Ügyfél további adatait megadni a Fiókban.

A Regisztráció során a Felhasználó által a CMO rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért és valódiságáért az adott Felhasználó; az Ügyfélre vonatkozó adatok esetében a Fiók Tulajdonos tartozik felelősséggel.

A Regisztráció során megadott e-mail címre a CMO a regisztrációt követően elküld egy automatikus üzenetet, melyben a Felhasználó a „Fiók aktiválása” gombra való kattintással véglegesítheti a regisztrációját. A Regisztráció az aktiválással válik véglegessé.

A Regisztráció során a Felhasználó a vonatkozó check-box kipipálásával nyilatkozni köteles jelen ÁSZF, valamint a CMO Adatkezelési Tájékoztatójának az elfogadásáról, továbbá az Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés hozzájárulás megadásáról. A Regisztráció során a Felhasználó feliratkozhat a CMO hírlevél szolgáltatására, amely nem kötelező a regisztráció szempontjából.

3.2. Regisztráció törlése

A CMO jogosult és köteles azoknak a Felhasználóknak a Regisztrációját törölni, akikről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül regisztráltak Ügyfelet, illetve kellő felhatalmazás és képviseleti jogosultság nélkül kötöttek vagy kötnének az Ügyfél nevében és képviseletében Előfizetői Szerződést. A CMO nem köteles a Regisztráció fenti esetekben történő törléséről előzetes tájékoztatást küldeni az érintett Felhasználó részére, továbbá nem felelős a Regisztráció törlésének elmaradásáért. A jogosulatlan regisztrációról az Felhasználó e-mailben kap értesítést, amelynek megküldésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a regisztrációra való jogosultságát hitelt érdemlően igazolni. Ha a Felhasználó a jogosultságát határidőben és hitelt érdemlően igazolja, úgy a Regisztráció visszaállításra kerül, ellenkező esetben végérvényesen törlésre kerül a CMO rendszeréből.

3.3. Szolgáltatások igénybevételének összesített feltételei

A Szolgáltatások a Felhasználó általi használatának, illetve az Ügyfél általi igénybevételének feltétele, hogy:

a) a Felhasználó regisztráljon a Weboldalon;

b) a Felhasználó elfogadja jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit és hozzájáruljon az adatkezeléshez;

c) a Felhasználó és az Ügyfél biztosítsa a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 7.6. pont szerinti technikai feltételeket.

A fenti felsorolásban szereplő feltételek bármelyike hiányában a Szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen vehetők igénybe.

A CMO díjköteles Előfizetői Szolgáltatáscsomagjai igénybevételének feltételei, hogy az Ügyfél amennyiben a CMO biztosított Kipróbálási időszakot, akkor ennek lejártát követően vagy amennyiben Kipróbálási időszakot a CMO nem biztosított a megrendelt Előfizetési díj összegét megfizesse a CMO részére és ezáltal az Előfizetői Szerződés létrejöjjön az Ügyfél és a CMO között.

A Fiók Tulajdonos által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadására tett nyilatkozatának hatálya automatikusan kiterjed a Fiók Tulajdonos által regisztrált Ügyfélre, azaz a jelen ÁSZF rendelkezései a Fiók Tulajdonos által képviselt Ügyfélre nézve is kötelezően érvényesek és alkalmazandók lesznek.

3.4. Kipróbálási időszak

A Szolgáltatások -CMO által egyoldalúan meghatározott – egy része Előfizetői Szerződés létrejötte nélkül is igénybe vehető a Kipróbálási időszak alatt, amennyiben arra a Szolgáltató saját egyoldalú döntése alapján lehetőséget biztosít. A Kipróbálási időszak alkalmazásáról, az ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatásokról és a Kipróbálási időszak egyéb feltételeiről a CMO a weblapon, továbbá a Regisztráció során, illetve azt követően tájékoztatja az Ügyfeleket, illetve az egyes Felhasználókat. A Kipróbálási időszak letelte után, ha az adott Ügyfél vagy Felhasználó nem köt az adott csomag vonatkozásában Előfizetői Szerződést a Szolgáltatóval, úgy a CMO a kipróbálási időszak végével jogosult a szolgáltatást leállítani az Előfizetői Szerződés létrejöttéig. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CMO a kipróbálási időszak lejártát megelőző 3 (három) munkanappal felhívja az Ügyfelet a Kipróbálási Időszak lejártának időpontjára és annak következményeire, ha az Ügyfél a Kipróbálási Időszak végével nem köt Előfizetői Szerződést. Amennyiben a Kipróbálási Időszak lejártát követő további 3 (három) munkanapon belül az Ügyfél nem köt a CMO-val Előfizetői Szerződést, akkor a CMO jogosult az Ügyfél Regisztrációjának törlésére, amelynek következményeként valamennyi adat (különösen, de nem kizárólagosan: felhasználói adatok; a CMO Számlázó Szoftver használata során kiállított és rögzített számlák; ügyfelek adatai; termékek adatai; elkészített ajánlatok) végérvényesen és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.

3.5. Szolgáltatások igénybevétele a Felhasználói Jogosultságtól függően

A Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevétele függ továbbá az adott Felhasználót megillető Felhasználói Jogosultságtól. A Fiók Tulajdonos valamennyi, az adott Ügyfelet az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag alapján megillető vagy a CMO által ingyenesen nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosult. Az Ügyfél további Felhasználói, a részükre a Fiók Tulajdonos által beállított Felhasználói Jogosultságtól függően tudják igénybe venni az Ügyfelet megillető valamennyi Szolgáltatást vagy azok egy részét. Az egyes Felhasználók Felhasználói Jogosultságának módosítására a Fiók Tulajdonos korlátozás nélkül jogosult.

4. ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS ELŐFIZETŐI DÍJAK

4.1. Előfizetői Szolgáltatáscsomagok

Előfizetői Szerződés érvényes megkötése esetén az Előfizetői Szerződést megkötő Ügyfélhez tartozó Felhasználók az Előfizetői Szerződéshez tartozó Előfizetői Szolgáltatáscsomagban foglalt Szolgáltatások igénybevételére lesznek jogosultak.

Az Ügyfél az Előfizetői Szerződés megkötésekor jogosult kiválasztani az általa igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot. A CMO által biztosított többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata és azok tartalma és díjszabása egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmát, az azokban foglalt Szolgáltatásokat a Szolgáltató a Weboldalon teszi közzé.

4.2. Előfizetési Díj

Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok Díját a CMO a Weboldalon teszi közzé.

A CMO fenntartja magának a jogot az Előfizetési Díjak egyoldalú módosítására, amelyet a Weboldalon tesz közzé legalább 1 (egy) hónappal megelőzően és erről a díj módosítással érintett Előfizetői Szerződéssel rendelkező Ügyfelek számára külön értesítést is küld.

Az Előfizetési Díjak módosítása nem érinti a díjváltozás előtt már megfizetett Szolgáltatásokat, az Előfizetési Díjak módosítása kizárólag a díjváltozást követően esedékessé váló Előfizetési Díjakra vonatkozik.

Kipróbálási időszak alatt a CMO a Szolgáltatásokat vagy azok egy részét ingyenesen, ellenérték nélkül nyújtja a Felhasználók részére, azaz a Kipróbálási időszak alatt Előfizetési Díj nem kerül felszámításra egyik Előfizetői Szolgáltatáscsomag esetében sem. A CMO nem köteles Kipróbálási időszakot biztosítani.

4.3. Előfizetési Díj megfizetése:

Az Előfizetési Díj Ügyfél általi megfizetése az adott Előfizetési Időszakban előre esedékes. A Felhasználóknak az Előfizetői Szolgáltatáscsomagok megrendelésekor lehetőségük van kiválasztani, hogy az Előfizetési Díjakat havi, negyedéves, hat havi vagy éves bontásban kívánják megfizetni. Az Előfizetési ciklus egységes 30 nap.

A CMO az előfizetési díjról szóló számláját az Ügyfél által választott Előfizetési Időszak tekintetében az Ügyfél által választott bontásnak megfelelően Előfizetési időszakonként előre állítja ki a tárgyidőszakot megelőző hónap 15. napján azzal, hogy azt az Előfizető elektronikus postafiókjába továbbítja. A CMO nem vállal felelősséget azért, ha az Előfizető levelezőrendszerének hibája, beállítása miatt a kiküldött számláról az Előfizető nem, vagy késedelmesen értesül, a számla a postafiókba történő érkezés napján kézbesítettnek és átvettnek minősül.

Az Előfizetési Díjak megfizetésének módja tekintetében az Ügyfelek az alábbi megoldások közül választhatnak.

a) Online bankkártyás fizetés (ismétlődő bankkártyás fizetés)

Amennyiben a Felhasználó az online bankkártyás fizetést választja, úgy az Előfizetési Díjat a SimplePay (OTP Mobil Kft., Cg. 01-09-174466, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) pénzügyi szolgáltató rendszerén keresztül tudja teljesíteni. A SimplePay rendszerén keresztüli megfizetés akként történik, hogy a SimplePay rendszere a megadott bankkártya adatok segítségével az esedékes Előfizetési Díjakat levonja a bankszámláról, majd az összeget továbbítja a CMO részére. Havi díjak esetében a levonás havonta esedékes, míg éves díjak esetében éves szinten.

A SimplePay tájékoztatása az online bankkártyás fizetési rendszerről:

Az ismétlődő bankkártyás fizetés egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül (recurring payment).

Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez a ÁSZF elfogadásával a felhasználó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a CMO rendszerében kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónként hozzájárulása nélkül a CMO által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a CMO, sem pedig a SimplePay nem fér hozzá.

A CMO által esetlegesen tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a CMO felel, a CMO fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen ÁSZF elfogadásával kijelentem, hogy jelen tájékoztatót elolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Tudomásul veszem, hogy a CMO, mint adatkezelő által a www.cmo.hu Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. A CMO által továbbított adatok köre az alábbi: név, országkód, ország, város, irányítószám, cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

A SimplePay Általános Felhasználó Feltételei szintén az alábbi linken érhetőek el:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

b) a CMO által kiállított díjbekérő ellenében, utólagos banki átutalással történő fizetés

Amennyiben a Felhasználó banki átutalással kíván fizetni, úgy a CMO saját rendszerén keresztül számlát állít ki az Ügyfél részére, majd megküldi azt a Felhasználó által a Regisztrációkor megadott e-mail címre. Az Ügyfél a CMO által megküldött számla ellenében, a számlán feltüntetett határidőben köteles az Előfizetési Díjat megfizetni. A CMO az Előfizetési díjról elektronikus számlát állít ki, amelyet a jelen pont szerint a kiállítás napján megküld az Ügyfél regisztrált e-mail címére. A számla kiállításáról és megküldéséről a Felhasználó értékesítést kap. A CMO által kiállított számlának a Felhasználó, illetőleg az Ügyfél részére történő megküldése a számla Ügyfél általi kézhezvételének minősül.

c) az Előfizető számlájával szemben indított beszedési megbízással történő fizetés

Beszedési megbízással történő díjfizetés esetén az Előfizető köteles számlevezető bankjához felhatalmazó levelet benyújtani, amelyben a megadott számlával szemben felhatalmazza a bankot, hogy a CMO által indított beszedési megbízást a számlavezető bankja teljesítse. Az Előfizető köteles a felhatalmazó levélen megadott bankszámláján a fizetési ciklushoz igazodóan olyan összegű fedezetet biztosítani, hogy a CMO az esedékes díjat maradéktalanul le tudja emelni. A nem teljesült, vagy nem teljes összegű kiegyenlítés esetén az Előfizető fizetési késedelembe esik, amely az ÁSZF szerinti CMO által alkalmazott joghátrányok alkalmazását teszi lehetővé

4.4. Előfizetési Díj késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei

Ha az Ügyfél az Előfizetési Díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a CMO jogosult a Szolgáltatások igénybevételét korlátozni vagy felfüggeszteni oly módon, hogy a Felhasználói Fiókhoz kapcsolódó szolgáltatásokat az Előfizetési díjjal már nem rendezett időszak első napjával leállítja.

Amennyiben a CMO a Szolgáltatásokat az Ügyfél fizetési késedelme okán korlátozta vagy felfüggesztette a Szolgáltatások visszakapcsolásának vagy a korlátozás feloldásának feltétele az Előfizetési díj és a Szolgáltatás visszakapcsolásának/visszaaktiválásának/feloldásának árlistában vagy előfizetési szerződésben rögzített díjának hiánytalan megfizetése az Ügyfél részéről. Amennyiben az Ügyfél a jelen pont szerinti fizetési kötelezettségét teljesítette a CMO a fizetési kötelezettség CMO számláján történő jóváírástól számított 24 órán belül gondoskodik a Szolgáltatás helyreállításáról.

5.ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

5.1. Az Előfizetői Szerződés a CMO és az Ügyfél között jön létre oly módon, hogy a Fiók Tulajdonos az általa regisztrált és képviselt Ügyfél nevében és képviseletében a szerződéses nyilatkozat megtételére alkalmas távközlő eszköz használatával a Weboldalon történt regisztrációt és bejelentkezést követően a CMO Számlázó Szoftverben megadja az általa regisztrálni kívánt Ügyfél adatait, kiválasztja az Ügyfél által igénybe venni kívánt Előfizetői Szolgáltatáscsomagot és az “ezt választom” gombra kattintva az Ügyfél nevében és képviseletében megköti az Előfizetői Szerződést, amelynek elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

5.2. Az Előfizetői Szerződés mindenben megfelel a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos törvényi előírásoknak. Az Előfizetői Szerződés online módon jön létre és kerül elfogadásra, azaz nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.

5.3. A CMO a mindenkor igénybe vehető Előfizetői Szolgáltatás csomagokat és az aktuális Előfizetési Díjakat a Weboldalon teszi elérhetővé. Ezek az adatok a szerződéskötést megelőzően is bárki számára elérhető, nyilvános adatok. A Regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat a CMO határozatlan időtartamra, de legfeljebb az Ügyfél Regisztrációjának törléséig nyújtja. A CMO fenntartja a jogot, hogy a Honlapot, valamint a CMO Számlázó szoftver- és egyéb kiegészítő szolgáltatás működését, tartalmát és funkcióit bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa, kiegészítse, vagy a CMO Számlázó szoftver- és egyéb kiegészítő szolgáltatást megszüntesse. A CMO fenntartja a jogot továbbá, hogy a CMO Számlázó szoftver szolgáltatáshoz kapcsolódóan, díjfizetés ellenében igénybe vehető funkciókat és szolgáltatáscsomagokat tegyen elérhetővé.

5.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet alapján, a CMO Számlázó szoftver szolgáltatás használójaként köteles az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, az alábbi adatokat bejelenteni:

a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét;

b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;

c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját.

5.5. Az Előfizetői Szerződés létrejöttét követően és annak teljes időtartama alatt, valamint az Előfizetői Szerződés megszűnését követő 5 (öt) évig az Ügyfelek és a Felhasználók számára az ÁSZF letölthető, valamint nyomtatható formában is rendelkezésre áll. Az Ügyfél kijelenti, hogy ezzel a Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett és az Ügyfél számára hozzáférhetővé, tartós adathordozón rendelkezésre bocsátotta az Előfizetői Szerződés összes adatát a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

5.6. Az Előfizetői Szerződés hatálya alatt az Ügyfél az alábbi egyoldalú szerződésmódosításokat kezdeményezheti:

a) Váltás magasabb szintű (több Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatás csomagra.

A CMO az Ügyfél által kezdeményezett igény nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet. A nyilvántartásba vétel napjával az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői Szerződés módosításától vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosításával nem módosul a módosítást megelőzően indított Előfizetői Időszak. A csomagváltás előtt érvényes előre számlázott Előfizetési Díj a módosítást követően irányadó Előfizetési Díj összegébe beszámításra, az új Előfizetési Díj pedig a módosítás napjától az Előfizetési Időszak végéig időarányosan kiszámlázásra kerül. Az Előfizetési Díj különbözetének megfizetése a módosítás hatályba lépésének feltétele és a csomagváltásnál igényelt szolgáltatások a hatályba lépés időpontjától válnak elérhetővé.

b) Váltás alacsonyabb szintű (kevesebb Szolgáltatást tartalmazó) Előfizetői Szolgáltatás csomagra.

A CMO az Ügyfél által kezdeményezett igény rögzítésének nyilvántartásba vételéről értesíti az Ügyfelet, és az adott napon az Előfizetői Szerződés módosításra kerül. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa rögzített igényt az Előfizetői időszak végéig nem módosíthatja. Az Előfizetői időszak lejártáig, a magasabb Előfizetői Szolgáltatáscsomag vehető igénybe. Az új Előfizetői Szolgáltatáscsomag az Előfizetői időszak lejártát követő nappal vehető igénybe. Az Előfizetői Szerződés módosítását követő Előfizetői Időszaktól kezdve az alacsonyabb szintű Előfizetői Szolgáltatáscsomag után fizetendő Előfizetői Díj kerül kiszámlázásra.

6.SZOLGÁLTATÁSOK, A CMO JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A CMO az alábbi Szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé a Weboldalon keresztül, azzal, hogy többféle Előfizetői Szolgáltatáscsomag kínálata esetén azok tartalma egymástól eltérő lehet. Az egyes Előfizetői Szolgáltatáscsomagok tartalmáról és különböző funkcióiról, működéséről a Weboldal, illetőleg a Weboldalon elérhető „Felhasználói kézikönyv”, valamint az „Áraink” című funkciólista nyújt részletes tájékoztatást.

A CMO jogosult bármely Felhasználó, illetve Ügyfél bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó, illetve Ügyfél által nem jogszerűen kerül sor, ideértve, különösen, a jelen ÁSZF megsértését.

A CMO jogosult külön indokolás nélkül az előfizetői szerződés megkötését megtagadni, vagy bankkártyaleolvasó terminál szerződés esetén, jelen ÁSZF hatálybalépésétől számított 3 hónap türelmi időn túl, havi 400.000 Ft tranzakciós forgalmat nem teljesítő Előfizető szerződését felmondani, bármely költségtérítés, kártérítés, azzal egyenlő, vagy ahhoz hasonló ellenszolgáltatás nélkül.

A CMO fenntartja a jogot arra, hogy úgynevezett “Támogatói Programok” keretében bizonyos vállalkozási körök, csoportok számára az Előfizetői Szolgáltatás csomagoktól eltérő, azoktól kedvezőbb, vagy más összetételű Szolgáltatás csomagokat biztosítson, ajánlatokat tegyen közzé, szolgáltatási feltételeket alakítson ki.

A CMO az eszközkapcsolt előfizetések teljesítésére 60 napos szállítási határidőt köt ki, mely egy alkalommal, max. 30 nappal meghosszabbítható. Amennyiben az Előfizető a szállítási határidó lejáratát megelőzően eláll a szerződésben szereplő eszköz átvételétől, úgy a Szolgáltatót 20.000 Ft kártérítés illeti meg, mely a szerződéskötéskor befizetett kaucióból kerül pénzügyi rendezésre.

6.1. CMO Számlázó szoftver és ePénztárgép applikáció

A CMO Számlázó szoftver Szolgáltatás keretében az arra Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók számlákat állíthatnak ki az Ügyfél nevében. A CMO Számlázó szoftverrel kiállított számlák hozzáférhetők az adott Ügyfélhez tartozó, erre Felhasználói Jogosultsággal rendelkező Felhasználók Fiókjában („Számlák” menüpont).

A CMO Számlázó szoftverrel az Ügyfél nevében a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla állítható ki számítástechnikai eszköz útján elektronikusan. A CMO Számlázó szoftver Szolgáltatás nem minősül a számla kibocsátási kötelezettség CMO általi átvállalásának. A számlák tartalmáért az azt kiállító Ügyfél felel.

A CMO Számlázó szoftver teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályi követelményeknek. A CMO felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a CMO Számlázó szoftverrel kiállított számlák, illetve elektronikus számlák és azok adattartalma sértetlenségének és eredetiségének a hitelessége biztosított.

A CMO Számlázó szoftver keretein belül a Felhasználók különböző tartalmú és funkciójú kiegészítő szolgáltatásokat vehetnek igénybe, mint például: különböző számlasablonok használata, deviza alapú számlakezelés, automatizálható számlázás, stb.)

A díjmentes CMO ePénztárgép applikáció Google Play Áruházból letöltésével, az Előfizető jogosulttá válik több, a felhasználó választásától függő szolgáltatás elérésére. Az applikáción belül elérhető egyes szolgáltatások, a weboldalon meghatározott előfizetéses konstrukcióban állnak az Előfizető rendelkezésre, melyek díjszabását a 1.sz melléklet tartalmazza. Amennyiben az Előfizető nem aktivál előfizetéses szolgáltatást, úgy az applikáció díjmentesen használható az Előfizető saját tulajdonú, az applikációban meghatározott engedélyszámú adóügyi eszközeivel. Az ePénztárgép alkalmazás Android 9, vagy annál magasabb verziójú Android operációs rendszert futtató mobiltelefonon, vagy tableten futtatható.
A CMO nem vállal felelősséget a mobiltelefon, tablet, vagy az azokon futó Android operációs rendszer, vagy az alkalmazáshoz kapcsolt adóügyi eszköz hibájából, meghibásodásából származó működési zavarokért. A CMO ePénztárgép Szolgáltatás nem minősül a nyugta kibocsátási kötelezettség CMO általi átvállalásának. A nyugták tartalmáért a kiállító Ügyfél felel.

NTAK adatszolgáltatás

Az Előfizető egyedi igénye alapján megrendelt, az 1. sz mellékletben feltüntetett feltételek teljesülése esetén díjmentes, vagy havidíjas szolgáltatás, melynek előfizetési díja eszközkapcsolt szolgáltatás esetén a bankkártyaleolvasó terminálon átfolyó tranzakciós forgalom mértékével összefüggésben kerül meghatározásra. Önálló szolgáltatásként megrendelve előfizetéses konstrukcióban, 3,6, vagy 12 havi fizetési periódus szerint, a weblapon meghatározott díjfizetés ellenében vehető igénybe. . A díjfizetési ciklus kezdete a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott adatközlési kötelezettség induló napja. A díjmentesség feltételének nem megfelelő tranzakciós forgalom szerint esedékes, és az NTAK Base szolgáltatás havidíjáról, a választott fizetési periódusnak megfelelően, a CMO díjbekérőt állít ki, melyet az Előfizető regisztrált elektronikus postafiókjába továbbít. A díjbekérő fizetési határidőig történő teljesítésével, a CMO a fizetési periódusnak megfelelő időszakra, az Előfizető számára biztosítja az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges NTAK szoftveres felületet. A fizetési határidő lejáratát követő 10. naptári napon a NTAK adatszolgáltatási felület elérhetőségét a CMO felfüggeszti. A szolgáltatás díjrendezettséggel fedezett időszaka, a díjbekérő kiegyenlítését követően legenerálódó számlán kerül feltüntetésre. A kiállított díjbekérő fizetési határidejét követő 60. napon a szolgáltatás hozzáférését automatikusan töröljük, az adatszolgáltatás használatához ismételt megrendelés szükséges.

6.2. CMO eszköz szolgáltatás

Az Ügyfél jogosult olyan Előfizetői Szolgáltatáscsomag választására, amely eszköz vagy eszközök Ügyfél részére történő rendelkezésre bocsátását is tartalmazza a CMO által (a továbbiakban: Eszköz szolgáltatás). A szolgáltatás részletszabályait az Eszközök szolgáltatásról szóló szerződés szabályozza akként, hogy amennyiben az Eszközök szolgáltatásáról szóló szerződés eltér az ÁSZF-től, akkor az Eszközök szolgáltatásáról szóló szerződés rendelkezései az irányadók.

Az Eszköz szolgáltatás keretében a CMO vállalja, hogy az Előfizetői szerződés fennállása alatt az Ügyfél részére biztosítja az Előfizetői Szolgáltatáscsomagban nevesített Eszköz vagy Eszközök használatának Ügyfél általi használatának jogát.

Az Eszköz szolgáltatás keretében az Előfizető tudomásul veszi, hogy a CMO abban az esetben amennyiben az Előfizető a szolgáltatáscsomag nem minden eszközét vette át a szerződéskötésre rendelkezésre álló 45 napon belül, úgy az át nem vett eszköz után a CMO jogosult “Kapcsolt szolgáltatás kötelező szerződéskötés késedelmi díjat” számlázni a késedelmes eszköz átvételének időpontjáig. A késedelmi díj mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Amennyiben az Előfizető a választott szerződés aláírását követően, de az szolgáltatás aktiválása, vagy az eszköz átvétele előtt a szerződéstől eláll, a Szolgáltatót 10.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díj illeti meg.

Az Eszköz vagy Eszközök az Előfizetői szerződés hatálya alatt a CMO kizárólagos tulajdonát képezik, azok felett az Ügyfél tulajdonjogot nem szerez, és nem szerezhet, az Ügyfél az előfizetési díj megfizetésének feltételével jogosulttá válik az eszközök rendeltetésszerű használatára. A pénztárgépek szervizelése, programozása illetve éves kötelező felülvizsgálata kizárólag CMO szervizpontokban végeztethető el, a hatályos munkadíjakat az 1. sz. melléklet,a tevékenységekre jogosult szervizek listáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az Ügyfél köteles az eszközöket az Előfizetői szerződés hatálya alatt rendeltetésszerűen használni, állagukat megóvni és megőrizni, akként, hogy a kárveszélyt az előfizetői szerződés időtartama alatt az Ügyfél viseli. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizetői szerződés hatálya alatt az Ügyfél érdekkörében bekövetkezett okból az eszköz megsemmisül, vagy az eszközt olyan állagsérelem éri, amely az Ügyfél érdekkörében következett be, és rendeltetés ellenes használat következménye köteles a CMO kárát megtéríteni akként, hogy amennyiben az Eszköz javítható a javítás költségét, amennyiben az Eszköz gazdaságosan nem javítható az Eszköz mindenkori CMO listaárát a CMO részére számla ellenében megfizetni.

A CMO az előfizetési szerződés hatálya alatt szavatol azért, hogy az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Amennyiben az Ügyfél meghibásodást észlel köteles azt haladéktalanul a CMO részére bejelenteni, aki arra szerződött partnerei útján a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja, hogy a hiba a szavatosság körébe tartozik-e. Amennyiben a hiba nem esik a szavatosság körébe az eszközt cseréli és javítás vagy amennyiben az eszköz gazdaságosan nem javítható az Eszköz mindenkori listaárát az Ügyfél részére soron kívül kiszámlázza. Amennyiben a hiba a szavatosság körébe tartozik a CMO az Eszközt haladéktalanul díjmentesen cseréli.

Az Előfizetői szerződés megszűnése esetén, illetve olyan esetben, amikor az előfizetői csomag váltás eredményeként az Ügyfél már nem a magánál tartott eszközre válik jogosulttá az Ügyfél köteles a megszűnő szerződés szerinti eszközt visszajuttatni a CMO szerződött partnerei részére. Az Ügyfél tudomásul veszi, hozzájárul és elfogadja, hogy Amennyiben a jogosultság megszűnését követő 15 napon belül, vagy 75 napon túli fizetési elmaradás esetén, az Ügyfél a jelen pont szerint az Eszközt nem szolgáltatja vissza,a CMO jogosult az Eszköz tulajdonjogát egyoldalú nyilatkozattal az Ügyfélre ruházni és az Eszköz mindenkori listaárának megfelelő vételárat érvényesíteni.

6.3. QR kódos fizetés

A CMO a MNB-QR Szolgáltatás keretében biztosítja az Ügyfél részére, hogy az Előfizetési szerződésben megállapodott szolgáltatási időszakban az Ügyfél bankkártyaleolvasó-terminál nélkül, teljesítheti az elektronikus fizetési lehetőség kötelező biztosításáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 38. §-ban foglalt feltételeket.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a MNB-QR Szolgáltatás segítségével lebonyolított pénzügyi tranzakciók beérkezését, minden esetben ellenőrizni szükséges az Ügyfél regisztrált banki felületén, a hibás, vagy nem teljesült pénzügyi tranzakciók következményeiért a CMO felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelt QR kódos fizetés Szolgáltatás használatához folyamatos adatkapcsolatot szükséges biztosítani. Az adatkapcsolat kieséséből, a szolgáltatás átmeneti elérhetetlenségéből, lassulásából származó következményekért a CMO nem vállal felelősséget. A CMO a tranzakciók pénzügyi teljesüléséért felelősséget nem vállal A CMO tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a platform különböző funkcióin a jobb ügyfélkiszolgálás érdekében szoftverfejlesztések vannak folyamatban, amely miatt, átmenetileg, jellemzően 22-05 óra közötti időszakban a MNB-- QR Szolgáltatás rövid időszakokra történő elérhetetlenségét eredményezheti. Ügyfél a tájékoztatást az Előfizetői szerződés megkötésével kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Szolgáltatás ilyen okból történő kiesése esetén a CMO-val szemben semmilyen jogcímen igényt nem érvényesíthet.

6.4. CMO-SOftPOS Szolgáltatás

A CMO az általa meghatározott internetes hozzáférési helyről az elfogadóhelyi elektronikus fizetések elfogadása céljából az Ügyfél által e célra biztosított és használt, mobileszközre letöltött, speciális szoftveres mobilalkalmazáson keresztül szolgáltatást nyújt az Ügyfél részére, amely egyedi azonosítószámmal (TID), terminál funkcióban működve, bankkártyával, vagy más elektronikus fizetési megoldásra alkalmas mobileszközzel történő „érintés nélküli” fizetési műveletek elfogadását teszi a fizetési helyen lehetővé.

Az Ügyfél vállalja, hogy az Előfizetői szerződés aláírásakor a CMO SoftPOS Szolgáltatást, a meghatározott hűségidőtartamra a CMO-tól megrendeli, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó banki partnerrel 30 napon belül a szükséges Számlavezetési és Pay szerződéseket megköti, az alkalmazást mobileszközére saját maga ,vagy CMO-Partner közreműködésével telepíti.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelt CMO-SoftPOS Szolgáltatás zavartalan használata folyamatos adatkapcsolat esetén lehetséges. Az adatkapcsolat kieséséből, a szolgáltatás átmeneti elérhetetlenségéből, lassulásából származó következményekért a CMO nem vállal felelősséget. A CMO a tranzakciók pénzügyi teljesüléséért felelősséget nem vállal A platform különböző funkcióin a jobb ügyfélkiszolgálás érdekében szoftverfejlesztések vannak folyamatban, amely miatt, átmenetileg, jellemzően 22-05 óra közötti időszakban a CMO SoftPOS Szolgáltatás rövid időszakokra történő elérhetetlenségét eredményezheti. Ügyfél a tájékoztatást az Előfizetői szerződés megkötésével kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Szolgáltatás ilyen okból történő kiesése esetén a CMO-val szemben semmilyen jogcímen igényt nem érvényesíthet.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a CMO-SoftPOS Szolgáltatás keretében jelenleg csak PIN-kódot nem igénylő tranzakciók indíthatók és teljesíthetők.

6.5. CMO-Felhőszolgáltatás

A CMO, amennyiben az Ügyfél ezen szolgáltatást az Előfizetői szerződésben megrendeli, internetes adattároláson alapuló, aktív adatkapcsolatot feltételező felhőalapú, egyedi elérésű, adattárolási szolgáltatást biztosít az Ügyfél részére, amelynek keretében az Ügyfél, a CMO Szolgáltatásainak használata közben keletkezett adatait, számla és pénztárgépes készlet-forgalmait, elektronikus fizetési adatait egyetlen platformon, eszköz függetlenül elérheti, kezelheti.

Az adattárolás a CMO vagy közreműködője által üzemeltetett infrastruktúrán történik, akként, hogy az Ügyfél adatai a többi Ügyfél adataitól elkülönítetten, biztonságos csak az Ügyfél által egyedileg elérhető dedikált tárhelyen kerülnek elhelyezésre és tárolásra. Az Ügyfél adatainak tárolása során a CMO az adatvesztés, adatrongálódás, illetéktelen adatmódosítás megakadályozása érdekében a tudomány és a technika jelenlegi állása szerinti legmodernebb és legbiztonságosabb technológiát alkalmazza, amelyet a tudomány és a technikai fejlődését követve folyamatosan fejleszt és tökéletesít.

Az Ügyfél a felhőszolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe, a CMO a tárolt adatok tekintetében nem vállal abszolút eredmény és kárfelelősséget, de minden tőle telhetőt megtesz ezen káresemények elkerülése érdekében. A CMO adatvesztés, adatrongálódás, illetéktelen adatmódosítás esetén az ÁSZF 13. pontjában foglaltak szerint korlátozza kárfelelősségét, a CMO a szolgáltatás árának kialakításakor ezen felelősségkorlátozásra is tekintettel volt.

A CMO tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a jobb kiszolgálás érdekében, a szolgáltatás minőségén, különböző funkcióin folyamatos szoftverfejlesztések vannak folyamatban, mely időnként, átmenetileg az esti, 23.00 óra utáni időpontokban a CMO Felhőszolgáltatás elérését, használatát rövid ideig befolyásolhatja.

A CMO Felhőszolgáltatás megszűnésekor az Ügyfél által tárolt adatok tekintetében az ÁSZF 9.5 pontjában foglaltak szerint az Ügyfél valamennyi tárolt adata törlésre került, így az Ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy adatai mentéséről és tárolásáról az Előfizetési szerződés megszűnését megelőzően gondoskodjon.

7.ÜGYFÉL JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, SZAVATOSSÁGI NYILATKOZATOK

7.1. Díjfizetési kötelezettség

Az Ügyfél az általa választott Előfizetői Szolgáltatáscsomag díjának (Előfizetési Díj) megfizetésére köteles. Késedelmes fizetés esetén a CMO a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Az egyes bankkártyaleolvasó terminál előfizetéséhez kötött 0 Ft havidíjas szerződésekben, a terminálonkénti havidíj végső összege a számlázási hónapot megelőző naptári hónap forgalma alapján, a MID azonosítónként (üzletenként) kihelyezett összes terminál kumulált forgalmának eszközönkénti átlagát figyelembevéve kerül meghatározásra az alábbi képlet alapján:

((500.000 Ft - (MID azonosítónkénti összes terminál forgalom / Telephelyenkénti összes terminálok száma ) ) / 500.000 Ft ) x 5000 Ft

Negyvenöt napot meghaladó mértékű fizetési késedelem esetén a CMO jogosult a 40 EUR költségátalány felszámítására.

A CMO jogosult az Ügyfél szerződésszegése esetén nem elektronikus úton küldött felszólítás esetén alkalmanként 1.500 Ft + ÁFA azaz bruttó Ezerkilencszázöt forint adminisztrációs díjat felszámítani.

CMO jogosult a számlakiegyenlítés 15 napon túli elmaradása esetén a szolgáltatáshoz kapcsolódó SIM kártya kommunikációját felfüggeszteni. A SIM-kártya visszakapcsolási díja az Előfizetőt terheli, amely 1500 Ft+ÁFA/alkalom.

7.2. Az adatok valódisága

Az Ügyfél és az Ügyfél egyes Felhasználói, ideértve, különösen, a Fiók Tulajdonost, kijelentik és szavatolják, hogy az általuk a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, hitelesek és a megadásukra szabályszerűen került sor. A CMO fenntartja a jogot a fentiek ellenőrzésére.

A Felhasználók a Regisztráció során megadott adatokban és információkban bekövetkezett bármilyen változásról kötelesek a CMO-t haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a CMO-t felelősség nem terheli.

7.3. Fiók biztonsága

A Felhasználók felelősek a megadott felhasználó nevük és jelszavuk titokban tartásáért, valamint minden olyan tevékenységért, amely ahhoz kapcsolódik. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatát követően a Fiókból kijelentkezik és haladéktalanul értesíti a CMO-t, amennyiben felhasználóneve vagy jelszava jogosulatlan személy által történő használatáról vagy a Szolgáltatások biztonságos használatának egyéb veszélyeztetéséről szerez tudomást. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy különösen óvatosan kell használnia Fiókját, amennyiben nyilvános vagy megosztott számítógépről jelentkezik be, e tekintetben ügyel arra, hogy jogosulatlan személyek a Fiókhoz ne férjenek hozzá és az automatikus bejelentkezési funkció használatára ne kerüljön sor. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a CMO-t felelősség nem terheli.

7.4. Jogszerű használat kötelezettsége

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, illetve a CMO jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatásokat, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy az adott Ügyfél, illetve Felhasználók felelősségre vonása megtörténjen, jogosult továbbá a Szolgáltatások igénybevételét egészben vagy részben korlátozni, illetve az adott Ügyfél vagy Felhasználók Regisztrációját törölni.

Tilos bármilyen olyan eszköz, rendszer, illetve megoldás használata, amely a Szolgáltatások jelen ÁSZF-ben nem engedélyezett módon történő felhasználását, a Szolgáltatások leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatát, illetve működtetését.

A jogszerű használat kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

7.5. CMO által biztosított technikai háttér A CMO a Szolgáltatásokat általa biztosított „felhő alapú” erőforrásokon keresztül nyújtja. A CMO a szolgáltatásokat évi 99%-os rendelkezésre állással biztosítja. A rendelkezésre állás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő működésének időtartama.

A CMO köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges információ veszteségekért, túlterheltségért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal.

A CMO nem vállal felelősséget a Szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, az Ügyfél vagy harmadik fél által fejlesztett vagy üzemeltetett külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A Szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti az Ügyfél vagy harmadik fél által biztosított külső rendszerek, alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a CMO biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

7.6. Ügyfél által biztosítandó technikai feltételek

A CMO szolgáltatásainak igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel, amelyek a következők:

a) Szélessávú internet kapcsolat;

b) Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép, mobiltelefon, tablet;

c) Internet böngésző (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge böngészők legfrissebb verziója);

d) Applikáció használata esetén az adott eszközre kiadott legalább az applikációban minimális kompatibilitási feltételként megadott verziószámú, Windows, IOS, Android operációs rendszer;

e) az Applikáció internetkapcsolat hiányában offline állapotban is képes a működésre, azonban azon funkciók, amelyek aktív internetkapcsolatot igényelnek, továbbá az adatok szinkronizálása csak aktív internetkapcsolat esetén működnek;

Ha az Ügyfél nem a fent jelzett böngészők valamelyikét használja, akkor az esetlegesen észlelt hibát a CMO nem köteles javítani, az esetleges károkért a CMO felelősséget nem vállal.

A CMO semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért. A megadott rendelkezésre állás kizárólag a Szolgáltatások rendszerszintű használatára vonatkozik.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a CMO szükség esetén a hét bármely napján 22 óra és másnap hajnali 2 óra között előzetes bejelentés nélkül karbantartásokat végezhet, amelynek keretén belül részben vagy egészben nem elérhetőek a Szolgáltatások, vagy azok egy része. Ezen időszakok nem tartoznak a rendelkezésre állási időbe.

7.7. Jóhírnév védelme

Az Ügyfél és a Felhasználók kötelesek a CMO jó hírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A CMO jó hírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

8.SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1. A CMO kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a Weboldallal kapcsolatban a CMO által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, védjegy, know-how, stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom, amelyre tekintettel a CMO fenntart valamennyi jogot.

8.2. A CMO szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül.

9.ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, A FIÓK TÖRLÉSE

9.1. Az Előfizetői Szerződés az Ügyfél által választott és a CMO által visszaigazolt határozott időre jön létre.

Az Előfizetői Szerződés Ügyfél által választható időtartamait a CMO honlapján teszi közzé.

Az Előfizetői Szerződés a határozott időtartam lejártával – amennyiben az Ügyfél a határozott időtartam lejárta előtt legalább 30 nappal nem jelzi azon szándékát, hogy a Szolgáltatást a határozott időtartamot követően már nem kívánja igénybe venni – automatikusan meghosszabbodik az eredeti határozott időtartamra.

Az Előfizetői Szerződést, valamint a Regisztrációt az Ügyfél jogosult a Fiók Tulajdonos útján megszüntetni, akképpen, hogy ezen szándékáról a 11. pont rendelkezéseinek megfelelően értesíti a CMO-t.

Az Előfizetői Szerződést, valamint a Szolgáltatások nyújtását a határozott időtartam alatt egyik fél sem jogosult rendes felmondással megszüntetni. Az Előfizetői Szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén szüntetheti meg a vétlen fél a 9.3. pont szerinti rendelkezéseknek megfelelően.

Csak a Felhasználói Fiók Tulajdonos jogosult a Felhasználói Fiókra vonatkozó előfizetést szerződésszerűen megszüntetni, amely egyúttal az Ügyfél regisztráció törlését is maga után vonja. Ebben az esetben az Előfizetői szerződés a megszüntetésre irányadó hatályosulás időpontjában megszűnik. A Felhasználói Fiók Tulajdonos a Felhasználói Fiókra vonatkozó Előfizetői Szerződés felmondását és egyúttal az Ügyfél regisztráció törlését a Regisztrációkor megadott e-mail címről, a CMO info@cmo24.hu e-mail címére küldött „Szolgáltatás lemondó nyilatkozat” megküldésével elektronikus levél útján kezdeményezheti. Az Előfizetői szerződés és az Ügyfél regisztrációjának törléséhez az a Felhasználói Fiók Tulajdonosa köteles a Regisztrációkor megadott adatait, valamint vállalkozása adatait megadni. A kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolja a kérelmet és felhívja a Felhasználói Fiók Tulajdonost, hogy az Előfizetői szerződés felmondására és ezzel együtt az Ügyfél regisztrációjának törlésére vonatkozó igényét 3 munkanapon belül e-mail útján erősítse meg. Amennyiben a Felhasználói Fiók Tulajdonos az Előfizetői szerződés felmondására és ekként az Ügyfél regisztrációjának törlésére vonatkozó igényét a fenti határidőben megerősíti, úgy a CMO a Felmondási idő lejártát követő 15. napon az Ügyfél regisztrációt törli. Az Ügyfél regisztráció törléséről a CMO e-mailben értesíti az Ügyfelet és a Felhasználói Fiók Tulajdonosát. Az Előfizetői Szerződés felmondása az Előfizetői Szerződést megszünteti, függetlenül attól, hogy azt az Ügyfél jogszerűen vagy jogszerűtlenül alkalmazta. Az Előfizetői Szerződés jogszerűtlen megszüntetése esetén a CMO az elszámolás keretében jogosult ezen tényt figyelembe véve lefolytatni az elszámolást az Ügyféllel.

9.1. Az Előfizetői Szerződés automatikusan megszűnik:

a) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;

b) a Fiók törlése esetén;

c) Amennyiben a Felhasználó olyan személyes adat törlését kéri, amely a Regisztráció során kötelezően megadandó adat, – amely nélkül a Szolgáltatásoknak vagy azok egy részének jogszerű igénybevétele nem biztosítható vagy azok biztosítása a CMO jogos érdekeire tekintettel nem várható el -, a Felhasználó a törlésre irányuló kérelem benyújtásával automatikusan tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult felfüggeszteni egyes vagy valamennyi Szolgáltatás igénybevételét, illetve jogosult a Felhasználó Regisztrációjának a törlésére.

d) Amennyiben a Felhasználó által választott szolgáltatás csomag bármelyik eleme felmondásra kerül

9.2. Az Előfizetői Szerződés automatikus megszűnése esetén az Ügyfél által a tárgyidőszakra már megfizetett Előfizetői Díj összege nem kerül visszatérítésre.

9.3. Az Előfizetői Szerződést mind az Ügyfél, mind a CMO jogosult azonnali hatállyal, indokolással ellátott felmondással megszüntetni, amennyiben a másik fél valamely lényeges kötelezettségét súlyos mértékben vagy ismételten megszegi és a szerződésszegő magatartással a másik fél írásbeli felhívására, az abban megjelölt póthatáridőn belül sem hagy fel (rendkívüli felmondás). A rendkívüli felmondás közlésére a 11. pont rendelkezései megfelelően irányadók.

9.4. Az Előfizetői Szerződés megszűnése a CMO Ügyféllel szembeni valamennyi követelését lejárttá teszi.

9.5. Az Előfizetői Szerződés megszűnésével és a Fiók törlésével az Ügyfél többi Felhasználójának, a Munkatársaknak a hozzáférési jogosultsága is megszűnik.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ügyfél regisztráció törlésével valamennyi adat (különösen, de nem kizárólagosan: felhasználói adatok; a CMO Számlázó szoftver-szolgáltatás használata során kiállított és rögzített számlák; ügyfelek adatai; termékek adatai; elkészített ajánlatok, a CMO Felhőszolgáltatás keretében az Ügyfél által feltöltött adatok) végérvényesen és visszavonhatatlanul törlésre kerül.

Az Ügyfél kizárólagos felelőssége, hogy adatai mentéséről és tárolásáról a Regisztráció törlését megelőzően gondoskodjon.

Az Előfizetői Szerződés megszűnése és a Fiók törlése esetén hatályban maradnak a Felek azon jogai és kötelezettségei, amelyek a Feleknek az Előfizetői Díj megfizetésével, a szellemi alkotásokkal, a jogvitákkal, titoktartással, vis maiorral, illetve az Értesítésekkel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak.

9.6. Elszámolás az Előfizetési díjakkal, kaucióval:

Az Előfizetői Szerződés megszűnése, a Fiók törlése esetén a felek az Előfizetői szerződésben az egyes Szolgáltatásokra irányadó elszámolási szabályok szerint számolnak el egymással.

A Szolgáltató, a kaució elszámolása után fennmaradó folyószámla többlet összegét, a felmondást napjától számított, maximum 30 napon belül az Előfizető regisztrált bankszámlaszámára rendezi.

9.7. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezését követő 30 napon belül köteles az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, az alábbi adatokat bejelenteni:

a) az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét;

b) az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát;

c) az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját;

d) az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját.

9.8. Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató indoklás nélkül jogosult felmondani a szerződést a hűségidő alatt.

10.ADATFELDOLGOZÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen fejezetben foglalt általános szerződési feltételeket kell alkalmazni a CMO által jelen ÁSZF alapján a Felhasználó részére teljesített egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységre, amelynek során a CMO, mint adatfeldolgozó a Felhasználó, mint adatkezelő nevében - a GDPR 28. fejezetében meghatározottak szerint - személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozásra vonatkozóan általános szerződési feltételek alkalmazására a GDPR 28. cikk (6) bekezdése ad lehetőséget.

10.1. Az adatfeldolgozás tárgya

Az adatfeldolgozás tárgya a Felhasználóval jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése a Szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódóan. A CMO, mint adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely a Felhasználó feladata és kötelezettsége.

10.2. Az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatfeldolgozói tevékenység részletezése:

10.2.1. CMO számlázási program használatával kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység: A számlák kiállítása során a Felhasználó a partnerei, mint érintettek személyes adatait tudja rögzíteni, amely felvitt adatok tartalmazhatnak akár különleges adatokat is. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama, amelyeket az Felhasználó átad a CMO-nak:

Személyes adatok köre: az érintett neve, email címe, címére vonatkozó adatok: ország, irányítószám, település, kerület, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó; adószáma; bankszámlaszáma, közösségi (EU) adószáma; bankszámlaszáma; nyilvántartási száma; illetve a Felhasználó által önkéntesen megadott egyéb személyes adatok

Adatfeldolgozás célja: a CMO szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó a partnerei személyes adatainak a rögzítésével állítja ki a számláit.

Adatfeldolgozás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján

Adatfeldolgozás időtartama: a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig, így a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig, a CMO által kibocsátott számlák tekintetében az Art. és GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően 8 évig

10.2.2. Rögzített partner és munkatársi lista: A CMO lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy a személyes fiókjában partnereire és munkatársaira (mint érintettekre) vonatkozóan személyes adatokat rögzíthessen.

Személyes adatok köre: az érintett neve, email címe

Adatfeldolgozás célja: a Felhasználó saját partnereinek és munkatársainak a személyes adatait rögzítheti a személyes CMO fiókban

Adatfeldolgozás jogalapja: önkéntes hozzájárulás a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

Adatfeldolgozás időtartama: megerősített regisztráció esetén az utolsó bejelentkezéstől számított 10 évig, illetve a törlésre irányuló kérelemig vagy törlésre irányuló kérelemig

10.3 A Felek jogai és kötelezettségei az adatfeldolgozási tevékenység során:

A Felhasználó szavatolja és kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok kezelése, valamint azoknak a CMO részére történő továbbítása megfelel a hazai és közösségi adatvédelmi jogszabályok hatályos rendelkezéseinek.

A Felhasználó ellátta a CMO-t arra vonatkozó utasításokkal, hogy a személyes adatokat kizárólag a Felhasználó megbízásából, és az alkalmazandó hazai és közösségi adatvédelmi joggal, továbbá jelen szerződéssel összhangban kezelheti.

A CMO kizárólag a Felhasználó megbízásából, annak írásbeli utasításai alapján és kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, a szerződésben foglaltakkal összhangban kezelheti a részére átadott személyes adatokat, ezért saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet és adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, kivéve, ha az adatkezelést a CMO-ra alkalmazandó hazai vagy közösségi jog írja elő. Köteles pontos és naprakész nyilvántartást vezetni az általa a Felhasználó nevében végzett adatfeldolgozási tevékenységekről.

A CMO kijelenti, hogy nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák a Felhasználótól kapott utasítások és a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.

A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező, CMO-val munkaviszonyban, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő természetes személyek titoktartásra kötelezettek és kizárólag a Felhasználó utasításának megfelelően kezelhetik az átadott személyes adatokat.

A CMO szavatol azért, hogy a részére továbbított személyes adatok kezelése előtt végrehajtotta a szükséges technikai és szervezeti adatbiztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy a kockázattal arányos adatbiztonságot biztosítsa.

A CMO köteles azonnal értesíti a Felhasználót az alábbi esetekben:

  • bűnüldözési szervek jogilag kötelező erejű felhívása a személyes adatok közlésére;
  • bármilyen véletlen vagy jogosulatlan hozzáférés és az érintettet fenyegető kár;
  • a felügyeleti hatóságtól érkező megkeresés;
  • közvetlenül az érintettek részéről történő tájékoztatás iránti kérelem.

A CMO köteles lehetőség szerint a leghamarabb és szakszerűen reagálni a Felhasználótól érkező, az adatfeldolgozás tárgyát képező személyes adatok feldolgozására vonatkozó valamennyi megkeresésre, és alávetni magát a felügyeleti hatóság adatfeldolgozásra vonatkozó előírásainak.

A CMO köteles a Felhasználó kérésére első sorban írásban megválaszolni, majd pedig további igény esetén rendelkezésre bocsátani, megtekinteni és megvizsgálni engedni az adatfeldolgozási tevékenységével összefüggő eszközöket a jelen szerződés tárgyát képező adatfeldolgozói tevékenységek ellenőrzése céljából.

A CMO-nak nyilvántartás vezetési kötelezettsége áll fent a felmerülő esetleges adatvédelmi incidensekről, amely tartalmazza az incidens időpontját, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az érintett személyes adatok körét, az incidens körülményeit és annak hatásait, az elhárítására tett intézkedések leírását.

A CMO köteles haladéktalanul felhívni a Felhasználó figyelmét, amennyiben a megítélése szerint annak utasítása ellentétben áll az adatvédelmi hazai, vagy közösségi szabályozással.

10.4. További adatfeldolgozó igénybevétele:

A CMO kizárólag az Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet igénybe további adatfeldolgozót, alvállalkozót a jelen szerződés tárgyát képező adatfeldolgozási tevékenységre. Felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy alvállalkozónak minősül minden természetes és jogi személy, aki vagy amely nem maga a CMO, vagy annak munkavállalója.

A CMO az általa jogszerűen igénybe vett további adatfeldolgozóval megkötendő írásbeli megállapodásban a jelen szerződésben foglaltakkal azonos adatvédelmi kötelezettségeket telepít a további adatfeldolgozóra, ideértve a Felhasználót megillető ellenőrzési jogosultságokat is. A további adatfeldolgozó igénybevétele esetén a Felhasználóval szemben kizárólag a CMO felel a vállalt szolgáltatás teljesítéséért, valamint a törvényi és szerződéses kötelezettségek teljesítéséért.

Az Előfizető hozzájárul, hogy az előfizetéshez kapcsolódó pénzügyi szolgáltatók, vonatkozó telekommunikációs szolgáltatók, továbbá a CMO cégcsoport tagjai, szerződéses partnerei felé , a szerződésben megadott az adatai átadásra kerüljenek.

10.5. Felelősség:

Amennyiben a CMO a hazai és közösségi jog alapján az érintettnek jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonsági követelmények megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben a CMO az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonsági követelmények megszegésével az érintett személyiségi jogait megsérti, az érintett a CMO-tól sérelemdíjat követelhet.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az egyik fél jelen szerződés rendelkezéseit, a vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi adatkezelési, adatfeldolgozási, adatbiztonsági követelményeket megszegi, és a másik felet ezzel összefüggésben bármilyen hatóság vagy bíróság által elmarasztalják, úgy a szerződésszegő vagy jogszabályi kötelezettségeket elmulasztó fél köteles a másik fél ebből eredő kárát, költségeit, kiadásait és veszteségeit teljeskörűen megtéríteni.

A CMO csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelése által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy a Felhasználó jogszerű utasításait, vagy a jelen szerződésben foglaltakat figyelmen kívül hagyta, illetve azokkal ellentétesen járt el.

A CMO akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

10.6. A személyes adatok feldolgozásának megszüntetése után fennálló kötelezettség:

Felek megállapodnak abban, hogy az adatfeldolgozás megszüntetését követően a CMO a Felhasználó írásban közölt döntése alapján visszaszolgáltatja a Felhasználó részére a számára megküldött személyes adatokat és azok valamennyi másolatát, vagy a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül véglegesen, visszavonhatatlanul és helyreállíthatatlanul megsemmisíti azokat.

A CMO szavatolja, hogy biztosítja a továbbított személyes adatok bizalmasságát és a továbbított személyes adatokat a továbbiakban ténylegesen nem dolgozza fel.

11.KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK

11.1. Az Ügyfél kapcsolattartója a jelen ÁSZF, valamint – amennyiben létrejön – az Előfizetői Szerződés hatálya alatt a Fiók Tulajdonos. A Fiók Tulajdonos jogosult saját maga helyett más Fiók Tulajdonos kijelölésére, amelynek CMO általi jóváhagyása esetén a korábbi Fiók Tulajdonos ezen státusza megszűnik.

11.2. A Fiók Tulajdonos által a CMO felé megtett nyilatkozatok az Ügyfél nevében és képviseletében érvényesen megtett nyilatkozatoknak minősülnek.

11.3. A Felek az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven (tértivevényes levél, e-mail vagy futárral kézbesített levél útján) tehetik meg érvényesen és hatályosan.

11.4. Az Értesítéseket a Felek az alábbi elérhetőségekre jogosultak megküldeni a másik Fél részére: A CMO részére: Név: CMO24 Zrt. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 2. E-mail cím: info@cmo24.hu Az Ügyfél részére: Név: az Ügyfél neve, cégneve, ahogy az a Regisztráció során megadásra került Levelezési cím: az Ügyfél székhelye E-mail cím: a Fiók Tulajdonos által a Regisztráció során megadott személyes e-mail címe

11.5. Az Értesítés az alábbiak szerint minősül közöltnek:

a) az átvételi elismervény ellenében történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén annak időpontjában;

b) a postai úton, könyvelt küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában, az átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában, ha a kézbesítés bármely egyéb okból hiúsult meg (pl. az Értesítés „elköltözött”, „nem kereste” megjelöléssel érkezik vissza), úgy a kézbesítés megkísérlésének időpontját követő 5. (ötödik) munkanapon;

c) az e-mailen történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában.

11.6. A Felek megállapodnak, hogy az Előfizetői Szerződés módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatban az Ügyfél törvényes képviselői is jogosultak nyilatkozatot tenni. Az Előfizetői Szerződés módosítása, illetve megszüntetése tárgyában e-mail útján küldött Értesítés kizárólag abban az esetben minősül írásbeli közlésmódnak, ha az tartalmazza az adott Ügyfél törvényes képviselőjének legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírását.

12.TITOKTARTÁS

12.1. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók a Regisztrációval, illetve az Előfizetői Szerződés létrejöttével és annak részeként a jelen ÁSZF elfogadásával vállalják, hogy titokban tartanak, és nem használnak fel semmilyen, a Szolgáltatások igénybevétele során, azokkal összefüggésben megszerzett üzleti titkot. Üzleti titoknak minősül a CMO-hoz, illetve a CMO rendszerhez kapcsolódó minden nem közismert vagy nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az okból készült összeállítás (ideértve különösen, de nem kizárólag: az Előfizetői Szerződés és az ÁSZF tartalma, a Weboldal, illetve a Szolgáltatásokra vonatkozó információk, a CMO pénzügyi, gazdasági, üzleti, jogi üzletmenetére, gazdálkodására, fejlesztésére, terveire, ügyfeleire és szerződéses partnereire vonatkozó információ), amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a CMO jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

12.2. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott üzleti titkot kizárólag a CMO által előzetesen és írásban jóváhagyott módon, továbbá kizárólag az Előfizetői Szerződés teljesítéséhez használják fel a szükséges és elégséges mértékben, kivéve, ha az üzleti titkot jogszabályi vagy hatósági előírás alapján kell hozzáférhetővé tenni harmadik személy számára. Utóbbi esetben kötelesek a CMO-t haladéktalanul értesíteni az üzleti titok kötelező hozzáférhetővé tételének tényéről és részleteiről.

12.3. Az Ügyfél és az egyes Felhasználók tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli őket. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

13.FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS-ÉS KIZÁRÁS

13.1. A CMO jogszabályi előírásban támasztott követelményeknek megfelelően biztosítja a CMO Szolgáltatások keretében –megfelelő adattartalommal és teljeskörűen - kitöltött, kiállított bizonylatok jogszabályban meghatározott kötelező adattartalmának elektronikus továbbítását az adóhatósághoz, ugyanakkor a CMO nem vállal felelősséget az Ügyfélnél bekövetkező olyan közvetlen vagy közvetett károkért (ide értve az adóhatóság által kiszabott mulasztási bírságot is), amelyek a számla adatairól teljesítendő adatszolgáltatás nem teljesítése, illetve késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése okoz, ezekért az Ügyfél felel. Az Ügyfél köteles valamennyi számlája tekintetében az adóhatóság részére történő továbbítás megtörténtét ellenőrizni, amelyre a CMO önkéntesen, kötelezettségvállalás nélkül különböző fórumokon (így pl. a CMO számlázó szoftver felületén megjelenő státuszok formájában) felhívja figyelmét.

13.2. Abban az esetben, ha az Ügyfél által a jogszabályi előírásokban támasztott követelményeknek megfelelő adattartalommal és teljeskörűen kitöltött, kiállított számlák adóhatóság részére történő továbbítása, adatszolgáltatása esetlegesen a CMO rendszer hibájából, a Szolgáltatás kimaradásából meghiúsul, megakad, úgy az Ügyfél ezen esetben is köteles tájékoztatni a CMO-t, ha az adóhatóság az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt vizsgálatot indított az Ügyfél ellen. Az adóhatósági vizsgálat során az Ügyfél köteles a CMO ajánlásai, tájékoztatásai szerint eljárni és lehetőséget biztosítani a CMO-nak a vizsgálati, jogorvoslati eljárásban való közreműködésre. Ezen tájékoztatási kötelezettségből elmulasztásából eredő bármely fajta kárért, jogerősen megállapított bírságért a CMO nem vállal felelősséget.

13.3. Amennyiben az Ügyfél által a jogszabályi előírásokban támasztott követelményeknek megfelelő adattartalommal és teljeskörűen kitöltött, kiállított számlák adóhatóság részére történő továbbítása, adatszolgáltatása esetlegesen a CMO rendszer hibájából, a Szolgáltatás kimaradásából meghiúsul, megakad, és amennyiben ezen okból kifolyólag az Ügyféllel szemben adóhatósági vizsgálat indul, majd ezen vizsgálat jogerősen megállapított bírsággal zárul, úgy a CMO azon bírságok tekintetében vállalja a felelősséget, ahol a 13.2. pontban foglalt tájékoztatási kötelezettség megvalósult, és ezáltal a CMO-nak lehetősége volt bekapcsolódni az eljárásba, azonban a CMO eljárása ellenére is a vizsgálat jogerős bírsággal zárult. A CMO kizárólag azután a jogerősen megállapított bírságok után vállalja a felelősséget, amit az Ügyfél igazolhatóan megfizetett az adóhatóságnak. Következményi károk után a CMO nem vállal felelősséget.

13.4. A CMO a Weboldal tartalma, illetve a Szolgáltatások tekintetében a felelősségét az alábbi pontok szerint korlátozza, illetve zárja ki.

13.5. A CMO nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Regisztráció során a Felhasználókra, illetve az Ügyfélre megadott adatok teljességéért, valódiságáért, helyességéért és szabályszerűségéért. A CMO kizárja a felelősségét a Felhasználók által megadott adatok hiányosságából, valótlanságából, helytelenségéből vagy szabályszerűtlenségéből eredő, azzal kapcsolatos valamennyi kárért; az ezekből eredő károkért az adatot megadó Felhasználó a felelős.

13.6. A CMO az Ügyféllel szemben teljes mértékben kizárja a felelősségét az adott Ügyfélhez tartozó Felhasználók felróható magatartásával az Ügyfélnek okozott károkért.

13.7. A CMO az általa nyújtott Szolgáltatásokért kizárólag az adott Szolgáltatásra vonatkozó Előfizetői Szerződés, a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint felel.

13.8. A CMO teljes mértékben kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Szolgáltatások szerződésbe ütköző vagy egyébként jogszerűtlen, illetve nem rendeltetésszerű használatáért, igénybevételéért; az ebből eredő károk megtérítésére a CMO nem kötelezhető.

13.9. A CMO nem vállal felelősséget a Weboldalon található külső hivatkozásokért és azok tartalmáért, valamint a Szolgáltatásokból származó adatok, információk további felhasználásáért.

13.10. A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal, és a Weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A CMO nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a CMO-tól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) okoznak. A CMO a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat, azonban, hogy a Szolgáltatások használatából adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek az Ügyfél, illetve a Felhasználó CMO által kezelt adataival. Az ebből eredő károkért a CMO felelősséget nem vállal.

13.11. Az Ügyfél és a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával a fenti felelősségkorlátozó, illetve – kizáró rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

13.12. Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a CMO-val szemben az adott Ügyfél Felhasználóiként regisztrált valamennyi Felhasználónak a Weboldalon tanúsított magatartásáért, valamint az Előfizetői Szerződéssel létrejött jogviszonyban tanúsított magatartásáért.

13.13. Amennyiben az Ügyfél vagy bármely Felhasználója az Weboldal használata során harmadik személynek felróható módon kárt okoz, az Ügyfél köteles teljeskörűen kártalanítani a CMO-t a harmadik személy által jogszerűen támasztott valamennyi követeléssel szemben.

13.14. A Felhasználók személyesen is teljes körű felelősséggel tartoznak a Weboldal használata során tanúsított saját magatartásukért és a CMO – diszkrecionális döntése alapján – jogosult az adott Felhasználóval szemben is igényt érvényesíteni, ha az adott Felhasználó a Weboldal használata során, neki felróható módon a CMO-nak vagy harmadik személynek kárt okoz. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, bíróság, egyéb szervezet a CMO-val szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó, illetve az Ügyfél köteles minden, a CMO által megkövetelt intézkedést megtenni és a CMO-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

14.ADATVÉDELEM

14.1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Regisztráció során köteles elfogadni, és amely a Weboldalon folyamatosan elérhető, megismerhető és letölthető.

14.2. A CMO Ügyfeleinél és Felhasználóinál az igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelését a CMO látja el. Az Ügyfél nevében panaszt a CMO szolgáltatásaival kapcsolatban az adott Ügyfélhez regisztrált Felhasználó vagy az Ügyfél képviseletére egyébként jogosult szervezeti képviselő vagy eseti meghatalmazott jogosult megtenni. A Felhasználó a saját nevében is jogosult panasz megtételére. A 15. pontban az Ügyfélre történő rendelkezések a Felhasználókra is megfelelően érvényesek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó külön nevesítésre kerül-e.

15.PANASZKEZELÉS

15.1. A CMO fogadja, nyilvántartásba veszi és kivizsgálja az Ügyfelek mindazon szóban (telefonon) vagy írásban (postai úton vagy e-mail-ben) előterjesztett panaszát, amelyben elégedetlenségét fejezi ki a CMO Szolgáltatásával, illetve szervezeti egységének vagy munkatársának eljárásával kapcsolatban, továbbá kifogásolja a CMO szerződéskötést megelőző, az Előfizetői Szerződés megkötésével, annak teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően az Előfizetői Szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő tevékenys3923égét vagy mulasztását.

15.2. Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a CMO Szolgáltatásairól információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.

15.3. Az Ügyfelek a panaszokat az alábbi módon nyújthatják be a CMO részére:

a) elektronikusan: az info@cmo24.hu e-mail címen; b) telefonon: a +3614433923-as telefonszámon, az ügyfélszolgálati nyitvatartási időn belül.

15.4. A panasz jellegétől és tartalmától függ, hogy a kivizsgáláshoz az alábbiakban felsoroltak közül mely adatok bekérése szükséges az Ügyféltől, illetve a Felhasználótól:

a) cég neve;

b) cég adószáma;

c) cégjegyzékszám;

d) a panaszt bejelentő Felhasználó neve;

e) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;

f) a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el);

g) az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;

h) az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;

i) a panasszal érintett Szolgáltatások;

j) a panasz leírása, oka;

k) a panaszos igénye;

l) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;

m) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adata.

15.5. A CMO a panaszt benyújtó Ügyfél, illetve Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, továbbá az Adatkezelési Tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelően kezeli.

15.6. A CMO munkatársai soha, semmilyen módon nem kérik az Ügyfelektől és Felhasználóktól a belépéshez szükséges titkos azonosító kódjaikat.

15.7. A panasz fogadása, kivizsgálása:

A CMO a hozzá érkező panaszt fogyasztóbarát módon mérlegeli, valamint törekszik azokat hatékonyan és gyorsan kezelni. A CMO a panaszkezelési eljárás során az Ügyfelek szerződésből eredő jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan a jóhiszeműség és tisztesség, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének jogszabályban rögzített általános kereteit szem előtt tartva jár el. Továbbá az olyan fogyasztói magatartást veszi alapul, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el. A telefonon bejelentett panaszt, amennyiben lehetséges, a CMO azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz telefonon történő kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a CMO a panaszról, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet készít.

Amennyiben a panasz elektronikus levél formájában érkezik, a CMO az Ügyfelet egy elektronikus válaszüzenetben értesíti, hogy panaszát nyilvántartásba vette.

Azonosításra alkalmas adatok hiányában az Ügyfél részére kizárólag általános tájékoztatás adható. Az azonosítás hiányában az Ügyfél számláival és szerződéseivel, azok meglétével kapcsolatban, illetve konkrét megbízásokra és tranzakciókra vonatkozóan a CMO adatot nem szolgáltat ki.

15.8. A CMO jogosult ellenőrizni a panasz bejelentő felhasználói jogosultságát.

15.9. A panasz kezeléshez szükséges további adatok bekérése az Ügyféltől:

Amennyiben a panasz nem tartalmaz elegendő információt annak érdemi kivizsgálásához, a CMO telefonon, illetve írásban megkeresheti a bejelentőt a hiányzó adatok pótlása érdekében. Telefonos megkeresés esetén az adatvédelmi szempontokra tekintettel a CMO munkatársa a hívás elején elvégzi az ügyfél azonosítását, amely során a nyilvántartó rendszerekben szereplő személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel. Az Ügyfelek adatainak védelme érdekében kizárólag a sikeres Ügyfél azonosítást követően tesz fel az ügyintéző az Ügyfelek részére a benyújtott reklamációval kapcsolatos adatokra vonatkozóan kérdéseket.

15.10. A panasz nyilvántartása:

A CMO a panaszokról elektronikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) cég neve;

b) cég adószáma;

c) cégjegyzékszám;

d) a panaszt bejelentő Felhasználó neve

e) a panaszt bejelentő Felhasználó telefonszáma;

f) a Felhasználó által képviselt Ügyfél neve (ha a Felhasználó nem a saját, hanem Ügyfél nevében és képviseletében jár el)

g) az Ügyfél, illetve a Felhasználó neve;

h) az Ügyfél, illetve a Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe;

i) a panasszal érintett Szolgáltatások;

j) a panasz leírása, oka;

k) a panaszos igénye;

l) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat;

m) telefonon (szóban) közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítására alkalmas adat.

15.12. A panasz kezelése:

Az egységes, hatékony és magas színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében a panaszok kezelése a CMO-nál történik, ahol az adott szakterületre specializálódott szakértők válaszolják meg az Ügyfelek megkereséseit.

A CMO a panasz kivizsgálásának eredményéről szóló tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indoklással látja el, mely tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegét is.

A CMO a panasz kezelését a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi.

A CMO a panaszokat a rendelkezésére bocsátott és általa ismert körülményeket figyelembe véve tekinti át. Ugyanazon Ügyfél ismételt – a korábbi panasszal megegyező, ugyanazon kifogást és egyező indokokat tartalmazó – panaszára a jogszabályi követelmények figyelembe vétele mellett, a törvényi határidőn belül, indoklással ellátott álláspontját úgy küldi meg, hogy a korábbi panaszra adott válaszát csatolja.

A CMO indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek.

A CMO a panasz elutasítása esetén tájékoztatja az Ügyfelet jogorvoslati lehetőségeiről. Válaszadás során a CMO elsősorban a regisztrált elérhetőségeket használja fel a kapcsolatfelvétel érdekében. A panaszt és az arra adott választ a CMO 5 (öt) évig őrzi meg.

15.13. Jogorvoslati lehetőségek:

A CMO a panaszkezelés során köteles úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülje a fogyasztói jogvita kialakulását. Amennyiben az Ügyfél a panaszára kapott válasszal nem ért egyet, esetleg új információval vagy dokumentációval rendelkezik, kérheti a CMO-tól a panasz felülvizsgálatát. Ebben az esetben ügye egy magasabb döntéshozói szintre kerül, ahol a CMO ismét megvizsgálja panaszát.

Abban az esetben, ha az Ügyfél a kapott választ nem fogadja el, illetve úgy ítéli meg, hogy felmerülő panaszát a CMO nem megfelelően kezelte, azt elutasította, lehetősége van bíróság eljárását kezdeményezni vagy az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. A panaszos az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság (jelenleg a területileg illetékes járási hivatal) elérhetőségéről a http://jarasinfo.gov.hu weboldalon tájékozódhat.

Az Ügyfél, illetve a Felhasználók elfogadják a CMO számítógépes rendszerében rögzített adatok valódiságát, esetleges jogvita esetén bizonyítékként ismerik el.

16.AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

16.1. A CMO fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott közvetlenül alkalmazandó jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.

16.2. A CMO az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.

16.3. Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

16.4. A CMO hatályos ÁSZF-je, valamint az ÁSZF korábbi verzió állandó jelleggel elérhetőek, valamint letölthetők a Weboldalról.

17.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17.1. A jelen ÁSZF-re és az Előfizetői Szerződésre a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

17.2. A CMO fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-fel érintett jogviszonyából eredő követeléseinek behajtása érdekében harmadik fél szolgáltatóhoz forduljon és azt a követelés behajtásával megbízza. A követelés megtérülése érdekében tett intézkedések költségei az Ügyfelet terhelik.

17.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

17.4. A CMO mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.

17.5. Jelen ÁSZF hatályos 2023.02.07. napjától.

1.sz. melléklet

Pénztárgép

A CMO Partnerhálózat Előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatásdíjai:

Üzembe helyezési díj15.000 Ft + ÁFA
Adóügyi nyomtató üzembehelyezési díj20.000 - 30.000 Ft + ÁFA
Szolgáltatáscsomag üzembe helyezési díj20.000 Ft + ÁFA
Javítási óradíj8.000 Ft + ÁFA
Programozás5.000 Ft + ÁFA
Éves felülvizsgálat23.000 Ft + ÁFA
Kiszállási díj /km180 - 250 Ft + ÁFA
Kiszállási díj közigazgatási határon belül5.000 Ft – 8.000 Ft + ÁFA
Csomagkiszállítás díja futárszolgálattal2.000 Ft + ÁFA
Adóügyi eszköz adat archiválás díjabruttó 20.000 Ft
iMin eszköz lezárásabruttó 10.000 Ft
Speciális Informatikai Szolgáltatás szerződésmódosítási díja10.000 Ft + ÁFA
COMBO csomag cserepénztárgép napidíja800 Ft + ÁFA/naptári nap, de max.. 15.000 Ft + ÁFA/alkalom

Teya A920 Pro bankkártyaleolvasó-terminál tranzakciós sávokhoz tartozó havidíjak:

Tranzakciós forgalmi sáv összegeHavidíj
0 – 499.999 Ftmax. 5.000 Ft + ÁFA / hó
500.000 Ft -0 Ft

NTAK adatküldés + Teya A920 Pro bankkártyaleolvasó-terminál tranzakciós sávokhoz tartozó havidíjak:

Tranzakciós forgalmi sáv összegeHavidíj
0 – 499.999 Ftmax 8.000 Ft + ÁFA / hó
500.000 Ft -0 Ft

NTAK Base adatszolgáltatás előfizetés

Fizetési periódusFizetendő díj
3 havi9.000 Ft + ÁFA
6 havi15.000 Ft + ÁFA
12 havi24.000 Ft + ÁFA

SMART kereskedelmi funkció előfizetés

Fizetési periódusFizetendő díj
Havi6.000 Ft + ÁFA

Fizetési terminál

Üzembe helyezési díj10.000 Ft + ÁFA
Javítási óradíj5.000 Ft + ÁFA
Kiszállási díj /km150 - 180 Ft + ÁFA
Kiszállási díj közigazgatási határon belül5.000 Ft – 8.000 Ft + ÁFA

Mobil applikáció és NTAK adatküldés üzembe helyezése

Applikáció telepítés, regisztráció, NAV technikai felhasználó beállítása, betanítás5.000 Ft + ÁFA
NTAK adatbeküldés beállítása saját eszközön, vagy A920 terminálon5.000 Ft + ÁFA
NTAK Base üzembehelyezési díj10.000 Ft + ÁFA
SMART kereskedelmi funkció üzembe helyezési díj15.000 Ft + ÁFA

START előfizetések hűségidő alatti pénztárgép kivásárlás vételár meghatározása

Befizetett havidíjak számaPénztárgép vételáraMobil pénztárgép vételára
6-12114.900 Ft + ÁFA124.900 Ft + ÁFA
13-2499.900 Ft + ÁFA109.900 Ft + ÁFA
25-3684.900 Ft + ÁFA94.900 Ft + ÁFA
Pénztárgép vételára a hűségidő végén74.900 Ft + ÁFA84.900 Ft + ÁFA

ALL-IN előfizetések hűségidő alatti pénztárgép kivásárlási vételár meghatározása

Befizetett havidíjak számaPénztárgép vételáraMobil pénztárgép vételára
6-12114.900 Ft + ÁFA124.900 Ft + ÁFA
13-2499.900 Ft + ÁFA109.900 Ft + ÁFA
25-3684.900 Ft + ÁFA94.900 Ft + ÁFA
Pénztárgép vételára a hűségidő végén74.900 Ft + ÁFA84.900 Ft + ÁFA

BEST előfizetések hűségidő alatti pénztárgép kivásárlási vételár meghatározása

Befizetett havidíjak számaPénztárgép vételáraMobil pénztárgép vételára
12-84.900 Ft + ÁFA94.900 Ft + ÁFA

ePOS Bee Rent előfizetés hűségidő végén történő kivásárlás vételár meghatározása

Befizetett havidíjak számaiMin D2-402 ePOS vételáraMini adóügyi nyomtató vételára
12-89.900 Ft + ÁFA89.900 Ft + ÁFA

2. sz. melléklet

CMO Partnerhálózat szervizpontok:

BajaTitronic Kft0679421000
BékéscsabaFehér Gábor és Társa Kft +36309532022
BudapestLA Pénztárgép0617863125
BudapestPrior-Cash Kft 0613596760
BudapestEcoSoft Kft0613827066
BudapestAU Cash Kft0614051285
BudapestHorváth Béla+36309497436
BudapestECR Contact Bt+36209246335
GencsapátiHorváth Károly+36309565972
GödöllőPénztárgép Trade Kft+36209448878
GyöngyösDigit 2001 Kft+36309552219
GyőrKonkoord Kft0696542076
HajdúszoboszlóSzabó András+36204474455
HerédServico Kft+36302510194
KaposvárSomogy Informatika Kft0682529900
KecskemétPrior-Cash Kft0676482380
KisvárdaSzenzor-de Kft +36703670665
KomáromN-FCS Kft+36204246411
MezőkövesdNémeth István+36203585111
MiskolcD&T 96 Bt+36209650148
MiskolcPikers Kft+36202098906
NagykanizsaZakócs Tamás+36703637631
NagykőrösGujka József+36209432870
PécsSH Comp Kft0672211811
SopronKonkoord Kft0699508528
SzékesfehérvárAlba-Cash Kft+36309368173
SzekszárdSteiner Gyula+36309574920
TiszaújvárosHi-Ir-Tech Bt+36709430686
VeszprémKonkoord Kft0688581623
ZalakarosCsinyát Gábor+36209590380

3. sz. melléklet

Kötbérek és felszólítási díjak

Visszaaktiválási díj
Számla esedékességét követő 10. naptári napon
1.500 Ft+ÁFA/alkalom
Postai úton kibocsátott felszólítás adminisztrációs díja
Számla esedékességét követő 20. naptári napon
1.600 Ft+ÁFA/alkalom
Késedelmi és behajtási költségátalány
Számla esedékességét követő 45. naptári napon
40 EUR/alkalom
Kapcsolt szolgáltatás kötelező szerződéskötés késedelmi díja3000 Ft + ÁFA/hó
Aktiválás előtti elállás adminisztrációs díja10.000 Ft + ÁFA
Ügyvédi felszólítás díja és postázási díj 60. napon15.000 Ft + ÁFA /alkalom
Hűségidőn belüli szerződés felmondás
Pénztárgép
40.000 Ft/pénztárgép
Hűségidőn belüli szerződés felmondás
Bankkártya-leolvasó terminál
35.000 Ft/terminál
Hűségidőn belüli felmondás iMin ePOS csomagok esetén70.000 Ft/előfizetés
Hűségidőn belüli szerződés felmondás R-QR35.000 Ft/előfizetés
Eszköz átvételének meghiúsulása üzembe helyezést követő 30 napon túl12 havi előfizetési díj
R-QR, vagy szerződéscsomag esetén bármely kapcsolódó eszköz-szerződés 45 napon túli megkötése40.000 Ft/előfizetés
Eszköz átvételének meghiúsulása üzembe helyezést követően12 havi előfizetési díj
R-QR, vagy szerződéscsomag esetén bármely kapcsolódó eszköz-szerződés 45 napon túli megkötése40.000 Ft/előfizetés
Terminál forgalom akadályozása a vásárlók felé25.000 Ft/alkalom
Terminál áthelyezése más, Szolgáltató felé nem közölt telephelyre25.000 Ft/alkalom
Előfizetői díjhátralék miatti felmondás a Szolgáltató részéről70.000 Ft

4. sz. melléklet

Szerződés lemondáskor hiányzó tartozékok térítési díjai

Tápegység Cashbox/Fiscat9.900 Ft + ÁFA
Bankkártyaleolvasó - terminál tápegység12.000 Ft + ÁFA
Terminál papírdoboz2.200 Ft + ÁFA
Terminál Manager kártya4.000 Ft + ÁFA
Pénztárgép papírdoboz3.000 Ft + ÁFA
SIM kártya10.000 Ft + ÁFA

5. sz melléklet

Adóügyi nyomtatók és iMIN eszközök hiányzó tartozékainak térítési díjai

Eszköz típusaCsomagoló dobozGépnaplóAdapterHálózati kábelVevő kijelzőTöltő kábel USB
CashBox PosPrint2.000 Ft + ÁFA5.000 Ft + ÁFA20.000 Ft + ÁFA4.000 Ft + ÁFA32.000 Ft + ÁFA-
CashBox PosPrint mini1.500 Ft + ÁFA5.000 Ft + ÁFA8.000 Ft + ÁFA--2.200 Ft + ÁFA
iMIN D23.000 Ft + ÁFA-20.000 Ft + ÁFA4.000 Ft + ÁFA--
iMIN D3 504, 5053.000 Ft + ÁFA-20.000 Ft + ÁFA4.000 Ft + ÁFA--
iMIN M2 Max3.000 Ft + ÁFA-8.000 Ft + ÁFA--2.200 Ft + ÁFA
iMIN Swan 13.000 Ft + ÁFA-20.000 Ft + ÁFA4.000 Ft + ÁFA53.640 Ft + ÁFA-
iMIN Swift 12.000 Ft + ÁFA-8.000 Ft + ÁFA--2.200 Ft + ÁFA